Rynek.

Z dniem 03-01-2017 w krajach europejskich wchodzi w życie znowelizowana dyrektywa MiFID II, która ma na celu zapewnienie silniejszej ochrony inwestorów i przejrzystości dla klientów. Oznacza to między innymi, że nagrywanie rozmów telefonicznych , w których zamawiane są usługi wspomnianych instytucji – a nawet tylko udzielane są porady lub informacje – staje się koniecznością!
Dodanie paneuropejskiego wymogu rejestrowania i przechowywania nagranych rozmów stanowi znaczne rozszerzenie obecnych polityk europejskich.
MiFID II zawiera również wyraźny wymóg, że zarząd musi mieć skuteczną kontrolę nad polityką rejestracji i archiwizacji rozmów. Ponadto, firmy muszą monitorować nagrane rozmowy w celu zapewnienia zgodności z wymogami regulacyjnymi. Monitoring ten określony jest jako „oparty na ryzyku” i proporcjonalny. Firmy muszą więc wdrożyć praktyki ustawicznej kontroli poprawności i komplementarności rejestracji rozmów telefonicznych.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bila Trading. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.