Systemy IVR

Bila Trading ma w swojej ofercie rozwiązania niezbędne w Call Center / Contact Center. Trudno wyobrazić sobie, aby  infolinia czy centrum telefonicznej obsługi Klienta nie powitało dzwoniącego automatycznym powitaniem, nie ustawiło Jego połączenia w kolejkę, czy nie pozwoliło na interaktywną selekcję np. tematu rozmowy.

System IVR jest zdalnym system obsługi klienta, pozwalającym tonowo wybierać numery, by uzyskać informacje, złożyć zamówienie oraz wydać dyspozycję przez telefon bez udziału konsultanta. System IVR jest nowoczesnym rozwiązaniem, które powstało z myślą o tym, by ułatwić i usprawnić pracę w wielu instytucjach. Zdalny system obsługi klienta pozwala identyfikować polecenia wydawane poprzez naciśnięcie odpowiedniego klawisza w telefonie. Z roku na rok, coraz więcej użytkowników korzysta z tego typu rozwiązań w swoich firmach. System IVR stwarza możliwość telefonicznego kontaktu z większą ilością klientów bez przymusu zatrudniania do tej czynności kolejnego pracownika. Automatyzacja obsługi połączeń usprawnia pracę w każdym przedsiębiorstwie. Dzięki Systemowi IVR proces rozmowy z klientem przebiega znacznie sprawniej i szybciej. Należy również zauważyć, że to rozwiązanie znacznie obniża koszty, a przy tym system ten jest prosty w obsłudze i gwarantuje, że każdy telefon zostanie odebrany. Weryfikacja klienta może odbywać się, np. na podstawie numerów: NIP, PIN, faktury oraz wielu innych.

W dzisiejszych czasach nie tylko wymogi prawne, wygoda, względy kontrolne czy szkoleniowe, ale zwyczajny rozsądek i zapobiegliwość każe zarządom firm i instytucji obsługujących telefonicznie swoich Klientów wdrożyć rozwiązania pozwalające na skuteczne, niezawodne i profesjonalne nagrywanie rozmów z Klientami.

Rejestrator rozmów to niezbędne wyposażenie w małej firmie, wielkiej korporacji i w urzędzie. Szczególnie jednak centra telefonicznej obsługi Klientów, gdzie podstawowym narzędziem pracy jest telefon, a najważniejszym działaniem – rozmowa telefoniczna, powinny dbać o profesjonalną archiwizację treści prowadzonych rozmów. Niezależnie od typu centrali, modelu telefonu czy używanej technologii, Bila Trading jest w stanie dostarczyć i wdrożyć system rejestracji rozmów spełniający wymagania Klienta.

Mimo upływu lat i mimo wchodzenia w powszechne użycie coraz to nowych technologii umożliwiających skuteczną i błyskawiczną komunikację, w dalszym ciągu telefaks pozostaje, obok telefonu najważniejszym kanałem komunikacji. Wiele firm utrzymuje w użyciu telefaksy, często borykając się z koniecznością ich serwisowania, konserwacji a także zaopatrywania w materiały eksploatacyjne.

Serwer faksowy to nowoczesne urządzenie, które łączy funkcjonalność klasycznego telefaksu z łatwą i wygodną obsługą, energooszczędnością, bezawaryjnością, zerowymi kosztami konserwacji czy materiałów eksploatacyjnych i, co jest chyba najważniejsze, oferuje obsługę wprost z komputera użytkownika – zarówno wysyłanie jak i odbieranie faksów odbywa się za pośrednictwem skrzynki e-mail. Możliwość bezpośredniego używania elektronicznych dokumentów (np. pliki pdf, czy z programów Word czy Excel) przy ich faksowaniu jest znakomitym ułatwieniem a w połączeniu z tym, że faksy odbierane są w postaci plików pdf czy tif, używanie serwera faksowego pozwala na prostą integrację usług faksowych w programach typu CRM, SAP czy ERP.

Print Friendly, PDF & Email