Tryb Pass-Through

Firma Vidicode opracowała specjalny tryb pracy swych urządzeń na liniach ISDN: Pass-Through.

Zarówno rejestratory rozmów, serwery faksowe jak i serwery głosowe pracujące na liniach ISDN (zarówno BRI 2B+D jak i PRI 30B+D) zwykle są dołączane pomiędzy linią zewnętrzną (miejską, od operatora) a centralą abonencką PBX użytkownika. Urządzenia te są transparentne dla dołączonych systemów – właściwości samych linii i połączeń nie są zmieniane – dodają zaś do nich wiele wartościowych funkcjonalności.

Wprowadzenie – istota ISDN

Współczesne linie ISDN są czteroprzewodowe: 2 przewody do odbierania danych i 2 do ich wysyłania. Wyróżniamy dwa typy linii ISDN: Basic Rate (BRI) i Primary Rate (PRI).

  • ISDN BRI jest przeznaczony do obsługi dwóch jednoczesnych połączeń głosowych: są tu dwa kanały głosowe i jeden kanał sterujący-informacyjny (tzw. Kanał D).
  • ISDN PRI zaś pozwala na obsługę 30 jednoczesnych połączeń (24 w USA). Łącze PRI pracuje w trybie point-to-point, podczas gdy BRI może pracować zarówno w trybie point-to-point (punkt-punkt), jak i point-to-multipoint (punkt-wielopunkt).

Tryb Pass-Through

Urządzenia Vidicode dla linii ISDN mogą być podłączone w specjalnym trybie Pass-Through. Jako, że podłącza się je pomiędzy linię miejską a centralą, to oczywiście posiadają wejście oraz wyjście ISDN. Z jednej strony muszą one emulować zachowanie centrali abonenckiej (dla linii miejskiej), z drugiej zaś, muszą emulować linię miejską (dla centrali abonenckiej).

Tryb Pass-Through

Tryb Pass-Through

Rejestrator rozmów Vidicode

Rejestrator rozmów pracujący w trybie Pass-Through, realizuje trochę więcej funkcji niż tylko nagrywanie rozmów. Może on odtwarzać komunikaty (powiadomienia) dla uczestników połączenia – słyszalne dla obu rozmówców. Po drugie, może realizować nagrywanie na żądanie, nasłuchując odpowiednich kodów DTMF ze strony centrali abonenckiej (wybrane przez rozmówcę na telefonie).
Po trzecie zaś, może realizować filtrowanie prezentacji numerów: numery wysyłane przez centralę abonencką mogą być ukryte. W przypadku rejestratora ISDN, linia jest w zasadzie nienaruszona, jedynie kiedy jest to konieczne i oczekiwane, modyfikowane są w niewielkim stopniu strumienie danych głosowych lub sterujących.

Serwery faksowe oraz głosowe Vidicode

Jak już wspomniano, serwery faksowe i głosowe zwykle działają w trybie pass-through. W znaczący sposób ingerują one w linię telefoniczną ISDN. Przejmują pełną kontrolę nad tą linią. W standardowej, nie modyfikowanej konfiguracji urządzeń, „przepuszczają” one wszelkie dane przez siebie. Jednak po skonfigurowaniu wewnętrznej listy numerów, zaczynają monitorować to co dzieje się w linii. Jeśli pojawi się na niej połączenie przychodzące na jeden z numerów z listy, wtedy serwer faksowy odbiera je i rozpoczyna odbieranie faksu.
W przypadku serwera głosowego, połączenie takie jest odbierane i wykonywany jest cały szereg zaprogramowanych wcześniej operacji, jak wygłoszenie zapowiedzi, odtworzenie menu głosowego,  ustawienie rozmowy w kolejce oczekujących, czy umożliwienie dzwoniącemu nagrania wiadomości głosowej.  Centrala abonencka znajdująca się w szeregu za serwerem głosowym nie widzi żadnej różnicy i może działać dokładnie w ten sam sposób. Serwer faksowy może samodzielnie inicjować połączenia telefoniczne w momencie kiedy wysyłany jest faks. Wolna linia lub kanał jest zajmowana i następuje transfer dokumentu. Serwer głosowy również może samodzielnie inicjować połączenia, na przykład przy transferowaniu połączeń lub przy realizacji akcji wychodzącej. Co więcej, może też odbierać od centrali polecenia inicjujące niektóre akcje.

Zarówno serwer faksowy jak i serwer głosowy są zdolne do samodzielnej obsługi linii ISDN w trybie standalone. Oznacza to, że obecność centrali podłączonej na wyjściu ISDN urządzenia Vidicode nie jest konieczna, gdyż linia jest wtedy w pełni obsługiwana przez serwer Vidicode. Serwer głosowy Vidicode umożliwia obsługę do 30 jednoczesnych połączeń może pracować jako system kolejkowania połączeń, wieloliniowy IVR czy też system poczty głosowej – wszystko w jednym urządzeniu.

Print Friendly, PDF & Email