Arana

Aplikacja Vidicode Arana to bardzo uniwersalne „narzędzie”, funkcjonalnie dopełniające rejestratory rozmów telefonicznych Vidicode oraz serwery faksowe i serwery głosowe tego samego producenta.

Podstawowe funkcje aplikacji  to:

 • wyszukiwanie i odsłuchiwanie nagrań,
 • w przypadku serwerów faksowych: wyszukiwanie i przeglądanie dokumentów faksowych (przychodzących i wychodzących)
 • konfigurację parametrów działania zdefiniowanych rejestratorów i serwerów
 • tworzenie i prezentację statystyk z ruchu telefonicznego / faksowego
 • „dozór” zdefiniowanych rejestratorów i/lub serwerów i ew. powiadamianie administratora o problemach,
 • automatyczną archiwizację danych z rejestratorów i/lub serwerów.
Rejestratory rozmów telefonicznych Vidicode - Arana

Rejestratory rozmów telefonicznych Vidicode – Arana

Uniwersalne oprogramowanie

Skoro już mowa o uniwersalności, to warto wspomnieć, że Arana pozwala na dostęp nie tylko do rejestratorów rozmów, ale też do serwerów faksowych oraz serwerów głosowych Vidicode. Ponadto, w konfiguracji samej aplikacji możemy zdefiniować wiele urządzeń, do których będzie ona „zaglądać” – jeśli więc mamy kilka rejestratorów (czy np. rejestratorów i serwerów faksowych) – to Arana stać się może centrum dostępu do danych gromadzonych we wszystkich tych miejscach.

Vidicode Arana - kryteria wyszukiwania i lista nagrań

Vidicode Arana – kryteria wyszukiwania i lista nagrań

Dostęp WWW

Oprogramowanie zapewnia prosty i bezpieczny dostęp poprzez przeglądarkę internetową do rozmów i informacji zapisanych w systemach nagrywania rozmów Vidicode Call Recorder (CR Single, CR ISDN BRI, CR PRI, CR Octo/Quarto) i serwerach głosowych Vidicode Voice Server Espero. Mogą to też być dokumenty faksowe i towarzyszące im informacje z serwerów Vidicode Fax Server. Arana utrzymuje własną bazę z informacjami o nagraniach, do której dostęp może mieć każdy uprawniony użytkownik. System umożliwia między innymi: tworzenia kopii bezpieczeństwa nagrań/dokumentów i ich archiwizację, szybkie i efektywne wyszukiwanie i odtwarzanie rozmów oraz analizę statystyk z ruchu telefonicznego. Oprogramowanie działa w tle i zapisuje do bazy danych odpowiednie dane z urządzeń Vidicode. Arana umożliwia filtrowanie listy nagrań na podstawie daty (zakresu dat), nazwy użytkownika, a także numerów rozmówców. Elektroniczny zapis rozmowy może być pobrany bezpośrednio do komputera użytkownika, odtworzony lub przesłany emailem.

Vidicode Arana - przykładowa statystyka

Vidicode Arana – przykładowa statystyka

Statystyki

Moduł statystyk w systemie Arana pozwala na analizę ruchu telefonicznego, a dzięki graficznej prezentacji wyników błyskawicznie dostarcza niezbędnych informacji. Arana potrafi pokazać np. takie zestawienia jak: ilość nagrań na tydzień/miesiąc/rok, ilość nagrań w rozbiciu na porę dnia, średnie czasy trwania rozmów w różnych okresach czasu, dla wybranych rozmówców lokalnych lub zewnętrznych, średni czas trwania nagrań czy nawet czas oczekiwania na odebranie połączenia. Jeśli dołożymy do tego fakt, że baza podlegająca statystykom może być dowolnie przefiltrowana, a wyniki zestawienia możemy eksportować do plików *.csv, to otrzymujemy naprawdę poważne narzędzie analityczne.

Vidicode Arana - przykładowa ststystyka2

Vidicode Arana – przykładowa ststystyka2

Arana to w rzeczywistości serwer WWW komunikujący się bezpośrednio z rejestratorami i/lub serwerami i prezentujący zawartość ich własnych baz danych w przeglądarce WWW. Oprogramowanie może być zainstalowane i uruchamiane jako usługa systemu Windows, co oznacza, że może pracować „w tle” będąc aktywnym nawet, jeśli nikt nie jest zalogowany do systemu. Oznacza to też, że do Arani zainstalowanej na komputerze/serwerze „widocznym” w sieci, to dostęp do aplikacji może mieć każdy uprawniony użytkownik z dostępem do sieci LAN/WAN/Internet. Arana może być bez problemów uruchamiana w przeglądarkach WWW takich jak Microsoft Explorer, Chrome, Opera, Firefox oraz Safari. Dzięki optymalizacji programistycznej aplikacja zużywa wyjątkowo mało zasobów systemowych.

Oprogramowanie dostępne jest w wersjach dla jednego lub wielu konkarentnych użytkowników.

Możliwości:

 • Zaawansowane wyszukiwanie nagrań na podstawie: daty, czasu rozpoczęcia rozmowy, nazwy lub numeru dzwoniącego, wydzwonionego, nazwy lub numeru abonenta wewnętrznego, czasu trwania rozmowy czy też jej kierunku (przychodząca, wychodząca).
 • Dla serwerów faksowych: wyszukiwanie na podstawie daty i czasu transmisji, czasu jej trwania, numerów nadawcy i odbiorcy, nazwy lub adresu e-mail użytkownika faksowego, czy choćby kierunku transmisji albo numeru linii telefonicznej
 • Prezentacja danych statystycznych w postaci wykresu lub tabeli. Dane mogą być drukowane lub eksportowane do zewnętrznych systemów (pliki CSV dla Excel).
 • Automatyczny backup nagranych rozmów i informacji dodatkowych z rejestratorów rozmów Vidicode – zarówno na komputerze gdzie Arana jest zainstalowana jak i dostępnych zasobach sieciowych. Backup obejmuje oczywiście również dokumenty faksowe (pliki tif) w przypadku połączenia z serwerami faksowymi.
 • Odsłuch, zapis lokalny oraz wysyłka e-mailem dowolnych nagrań z rejestratora.
 • Podgląd, wydruk, zapis lokalny lub wysyłka e-mailem dokumentów faksowych.
 • Automatyczna synchronizacja danych o nagraniach z rejestratorem/rejestratorami.
 • System personalizowania uprawnień użytkowników.
 • Możliwość dodawania komentarzy do nagrań oraz identyfikowania rozmówców.

Specyfikacja
Oprogramowanie Vidicode Araña współpracuje z następującymi systemami:

 • desktop: Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10
 • serwerowymi: Windows Server 2003 / 2008 / 2012
Cennik – oprogramowanie Vidicode
Print Friendly, PDF & Email