Moduły V-TAP

Jak już wspomniano, rodzina V-Tap obejmuje sprzętowe moduły V-Tap VoIP, V-Tap Analog, V-Tap ISDN BRI, V-Tap ISDN PRI. Uzupełnieniem tych modułów jest aplikacja V-App – do instalacji na telefonach komórkowych.
Od strony użytkownika Klienci dostają do dyspozycji aplikację PC Client dla systemu Windows, służącą do gromadzenia i zarządzania nagraniami. Alternatywą dla aplikacji PC Client lub rozwinięciem systemu V-Tap jest rejestrator Call Recorder Apresa.

V-Tap

V-Tap

Cennik – Vidicode V-Tap

Moduły V-Tap pozwalają stworzyć skalowany system rejestracji rozmów, który będzie rósł wraz z organizacją. W każdej chwili, niewielkim kosztem można powiększyć system o nagrywanie dodatkowych linii lub kolejnego oddziału firmy…

V-Tap VoIP

Rejestrator zbudowany w oparciu o switch IP, który może rejestrować nawet 50 rozmów jednocześnie. Dołączony do sieci w dowolnym jej punkcie może monitorować ruch VoIP w sieci, nagrywać wybrane/wszystkie rozmowy i przesyłać takie nagrania do jednej z wybranych platform: serwer Apresa czy komputer z oprogramowaniem PC Client. Ze względu na swą stosunkowo dużą pojemność (do 50 kanałów nagrywających) już jeden moduł V-Tap VoIP może być kompletnym systemem nagrywania dla sporej grupy Klientów.

V-Tap Analog

Mały rejestrator dla pojedynczej linii telefonicznej analogowej z portem sieci LAN i modułem WiFi. Może być dołączony bezpośrednio do linii telefonicznej (POTS) lub między aparat telefoniczny a słuchawkę – dzięki czemu staje się rejestratorem dla dowolnego typu telefonu przewodowego (również VoIP, czy cyfrowego TDM). Jakość nagrania jest tak samo dobra jak dźwięk oryginalny. Dostępny w sprzedaży od października 2017!

V-Tap ISDN BRI

Niewielki rejestrator Vidicode V-Tap ISDN BRI dedykowany jest do nagrywania rozmów z jednej linii telefonicznej ISDN BRI 2B+D. Oczywiście nagrywaniu podlegają tu rozmowy z obydwu dostępnych w tym trakcie kanałów B. Dostępny w sprzedaży od października 2017!

V-App

V-App to kolejny, tym razem „programowy” „Klocek” będący częścią rodziny rejestratorów V-Tap. V-App to aplikacja dla smart-fonów z systemem operacyjnym Android, dedykowana do nagrywania wszystkich lub wybranych rozmów prowadzonych z użyciem aparatu komórkowego. Rozmowy nagrywane są lokalnie, na aparacie, ale mogą być również, jeśli taka jest decyzja użytkownika lub administratora, przesyłane poprzez sieć (WiFi lub 3G/LTE) do centralnej bazy danych na komputerze (aplikacja PC Client) lub dedykowanym serwerze (rejestrator Call Recorder Apresa). Dostępny od października 2017!

Aplikacja PC Client

To doskonałe rozwiązanie dla archiwizacji nagranych rozmów i do dostępu do nich. Aplikacja „przyjmuje” i przechowuje nagrania rozmów z każdego typu modułu V-Tap oraz z aplikacji V-App. Nagrania mogą być dostarczane bezpośrednio przez sieć z użyciem bezpiecznych protokołów, ale również, np. gdy nie ma takiej możliwości, z pośrednictwem dysków sieciowych takich jak DropBox.

V-Tap PC Client

V-Tap PC Client

Rejestrator Call Recorder Apresa

Apresa jest najbardziej zaawansowanym, flagowym rejestratorem rozmów firmy Vidicode. Może nagrywać rozmowy, ale może też odbierać przesyłane nagrania z wielu modułów V-Tap i telefonów komórkowych z aplikacją V-App, ale także z innych rejestratorów Apresa, pozwalając na tworzenie rozproszonych systemów rejestracji. Call Recorder Apresa dostępny jest w postaci samodzielnego, autonomicznego, sprzętowego serwera, a także wersji „software-only” czyli kompletnego systemu i oprogramowania do instalacji na maszynie Klienta, lub maszynie wirtualnej. Jak już wspomniano, możliwy jest też wynajem takiego systemu jako usługi w zasobach producenta – Vidicode.

Vidicode Call Recorder Apresa

Vidicode Call Recorder Apresa

Print Friendly, PDF & Email